Geen bezwaar tegen afvalwater in Eems

DEN HAAG, 24 sept. De Raad van State heeft vandaag de bezwaren tegen de vergunning voor het lozen van afvalwater op de Eems van de hand gewezen. De bezwaren waren ingediend door de Werkgroep Eemsmond van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Nu mogen acht bedrijven in de provincie Groningen afvalwater blijven lozen ter hoogte van Hoogwatum. De Werkgroep Eemsmond vindt het niet juist dat een vermindering van de lozing in de nieuwe vergunning ontbreekt. Volgens de provincie Groningen zou dit niet nodig zijn, omdat in de afzonderlijke vergunningen van de acht bedrijven staat dat de mate van vervuiling van het afvalwater de komende jaren moet worden teruggebracht. De Raad van State acht het 'voldoende aannemelijk' dat dit bij naleving van de afzonderlijke vergunningen zal gebeuren.