Foto

MOSKOU In een gisteren gehouden Russisch-orthodoxe processie werd een portret van tsaar Nikolaas II meegedragen en een banier met de tekst 'Wij zijn Russen. God is met ons'.

De processie volgde op een door patriarch Alexi gecelebreerde mis in de Oespensky-kathedraal van het Kremlin, de eerste in 70 jaar. Sinds 1918 was de kathedraal, de belangrijkste kerk van het land, een museum. Ook talrijke andere kerkgebouwwen zijn de afgelopen tijd door de overheid teruggegeven aan de kerk. (Foto Reuter)