'Esthetische chirurgie niet langer meer vergoeden'

AMSTELVEEN, 24 sept. Ziekenfondsen moeten niet langer plastische chirurgie vergoeden die puur om esthetische redenen wordt uitgevoerd. De overige ingrepen dienen de ziekenfondsen daarentegen geheel te betalen. Tot nu toe draagt de patient vijftig procent in de kosten bij. Deze aanbevelingen staan in een rapport over een betere regelgeving voor plastische chirurgie waarover de Ziekenfondsraad donderdag een besluit neemt.

De maatregelen leveren de ziekenfondsen jaarlijks een besparing op van ongeveer vijfentwintig miljoen gulden. De aanleiding voor het rapport was de noodzaak duidelijkheid te scheppen in het beleid van de ziekenfondsen. Die kregen te maken met een toeneming van het aantal beroepszaken omdat mensen bij het ene fonds hun aanvraag afgewezen zagen terwijl bij een ander ziekenfonds wel mogelijkheden waren. De nieuwe regeling moet 1 januari 1991 ingaan, met een overgangsperiode voor patienten die nu nog op een wachtlijst staan. De commissie heeft een lijst opgesteld met ingrepen die in de toekomst wel en niet door de ziekenfondsen worden betaald. Ingrepen als borstverkleining of -vergroting, vetafzuigen en maagcorrecties komen niet meer in aanmerking voor vergoeding. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen bij wie sprake is van 'ernstig psychisch lijden'.

De ziekenfondsen zullen alleen in die gevallen de aanvraag nog individueel beoordelen. Plastische chirurgie na verminking door ziekte en ongevallen en bij veel voorkomende afwijkingen zoals flaporen en hazelippen, zal nog wel worden vergoed.