Duitse Groenen een partij

BONN, 24 sept. Na de Duitse parlementsverkiezingen op 2 december zullen de Westduitse en de Oostduitse Groenen een partij vormen. Bij die verkiezingen zullen zij een lijstverbinding aangaan, liefst ook met DDR-burgerbewegingen zoals Neues Forum en Demokratie Jetzt. Dit hebben de Westduitse Groenen besloten op een tweedaags congres in Bayreuth, waar ook al twee Groenen uit de DDR in het nieuwe bestuur werden gekozen.

Honderd miljard mark per jaar eisen de Groenen voor de aan strenge milieu-eisen gebonden opbouw van de DDR. Mede daarvoor dienen er een aparte milieubelasting en een extra benzine-heffing van een mark per liter te komen. Westduitsers met betere inkomens moeten voor de Duitse eenwording een 'solidariteitsbijdrage' afstaan. De privatisering van de Oostduitse economie dient (via individuele eigendomsbewijzen) geheel ten goede te komen aan de bevolking, wier grond- en huizenbezit sociale bescherming moet krijgen, besloten de 400 congresgangers. Met de PDS, de opvolgster van de Oostduitse SED, wil de milieupartij niets te maken hebben, de PDS is voor atoomenergie en neemt onvoldoende afstand van het SED-verleden. Een coalitieaanbod aan de SPD deden de Groenen, die op circa zeven procent van de stemmen rekenen, niet.