Chase in financiele problemen

ROTTERDAM, 24 sept. Chase Manhattan Bank, de op een na grootste bank in de Verenigde Staten, halveert het dividend en breekt daarmee met de jarenlange traditie geen lagere divenden te betalen dan in voorafgaande perioden. Volgens de Wall Street Journal is de aankondiging van Chase Manhattan een voorbode van vergelijkbare beslissingen van een groot aantal andere Amerikaanse banken.

De lagere dividenduitkering vloeit voort uit de beslissing van de bank om in het lopende kwartaal meer dan 650 miljoen dollar extra te reserveren voor probleemleningen, voornamelijk in de onroerend goed sector. Chase Manhattan heeft ook aangekondigd dat 5000 werknemers zullen moeten afvloeien. Overigens ontkent de bank dat zij liquiditeitsproblemen heeft.

Analisten op Wall Street waren verbaasd over de omvang van de reserveringen. Men had rekening gehouden met een voorziening van ongeveer 350 miljoen dollar en met een vermindering van slechts 2500 arbeidsplaatsen, aldus de Wall Street Journal vanmorgen.

De aankondiging van Chase Manhattan kan niet los worden gezien van de toenemende geruchten over de slechte solvabiliteit van de grote Amerikaanse banken. Ook andere banken worden achtervolgd door de slechte gang van zaken in de vastgoed markt in de Verenigde Staten.

Bovendien zorgen de afnemende kredietwaardigheid van het Amerikaanse bedrijfsleven en de nog niet opgeloste problemen van schuldenlanden voor de nodige spanningen op de financiele markten in de Verenigde staten. Zo hebben afgelopen vrijdag nog twee banken, Midlantic Banks en Southeast Bankcorp, aangekondigd hun dividenduitkeringen te verlagen voor het treffen van extra voorzieningen.