Amerikaans Congres tegen recht van banken om in effecten tegaan

ROTTERDAM, 24 sept. Invloedrijke leden van het Amerikaanse Congres hebben afwijzend gereageerd op het besluit om de bank J. P. Morgan toestemming te geven aandelenemissies te begeleiden.

De afgevaardigden zijn bang dat het slechten van de traditionele muur tussen effectenhandel en bankbedrijf zal leiden tot nieuwe claims op het al in moeilijkheden verkerende garantiefonds voor bankdeposito's. Sinds 1933 was het Amerikaanse banken officieel verboden actief te zijn in het effectenbedrijf. In dat jaar trad de zogenoemde Glass-Steagall Act in werking. De wet kwam tot stand nadat na de beurskrach van 1929 ongewenste praktijken van de banken aan het licht waren gekomen. De banken hadden zich schuldig gemaakt aan misbruik van voorwetenschap en het begeleiden van aandelenemissies voor slecht renderende bedrijven om met de opbrengst daarvan de bij dezelfde bank uitstaande leningen af te lossen. Indertijd werd J. P. Morgan, op dat moment de grootste bank in de Verenigde Staten, gedwongen een volledig onafhankelijk opererende effectenbank op te richten.

De beslissing van de centrale bank om te toestemming te verlenen komt op een moment van toenemende zorg over de financiele problemen van Amerikaanse banken en over de financiele armslag van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), een garantiefonds dat bankdeposito's garandeert. Henry Gonzalez, de Democratische voorzitter van de bank-commissie van het Congres, zegt dat 'het onverantwoord is van de Fed om nieuwe risico's te creeeren op een moment dat het door de belastingbetaler gefinancierde garantiefonds onder druk komt te staan'. Andere invloedrijke Congresleden, waaronder de voorzitter van de commissie voor handel en energie, hebben ook bezwaren aangetekend tegen het liberaliseringsbesluit van de Fed. Bovendien heeft het General Acounting Office, een toezichthoudend orgaan van het Congres, er vorige week al op aangedrongen dat banken niet meer bevoegdheden zouden moeten krijgen voordat het garantiefonds een gezonde financiele basis heeft en nieuwe solvabiliteitscriteria voor de banken zijn geformuleerd.

De directe gevolgen van het besluit van de centrale bank zijn overigens beperkt omdat J. P. Morgan algemeen als een van de meest solide banken van de Verenigde Staten wordt beschouwd en J. P. Morgan volgens het besluit niet meer dan tien procent van haar omzet mag genereren uit het verzorgen van emissies.