Akkoord: Vietnamezen uit Hongkong naar huis

HONGKONG, 24 sept. Groot-Brittanie, Hongkong, Vietnam en het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties hebben eind vorige week in Hanoi een akkoord bereikt over de terugkeer van economische vluchtelingen vanuit Hongkong naar Vietnam. Dit hebben Britse en Vietnamese functionarissen zaterdag bekendgemaakt.

Het belangrijkste element van de overeenkomst is dat deze een nieuwe categorie creeert van vluchtelingen die weliswaar niet uit zichzelf naar Vietnam terug willen, maar die zich ook niet tegen de thuisreis verzetten. Momenteel bevinden zich 55.000 Vietnamezen in overvolle kampen in de Britse kroonkolonie. De meesten van hen zijn economische vluchtelingen, die in Vietnam niet gearresteerd of vervolgd zouden worden. Ze voldoen daarom niet aan de internationale criteria waaraan politieke vluchtelingen moeten voldoen. 'De bedoeling is alle Vietnamezen, die geen echte vluchtelingen zijn, naar Vietnam te laten terugkeren. Je kunt mensen die geen echte vluchtelingen zijn, niet jarenlang in kampen laten zitten. Dat is gewoonweg niet rechtvaardig', zei de gouverneur van Hongkong, Sir David Wilson.

Wilson lijkt overigens een ruime interpretatie van het akkoord te hebben. Hij verklaarde te verwachten dat verplichte terugkeer van Vietnamezen naar hun vaderland voor het einde van het jaar zal beginnen. Die opmerking strookt niet met de rol van de Verenigde Naties, die er volgens het akkoord voor dienen te zorgen dat niemand tegen zijn zin naar Vietnam zal worden teruggestuurd. (UPI, Reuter)