Wens van WVC: iemand om wat campings te kopen

ROTTERDAM, 22 sept. 'Hadden we maar een betrouwbare tussenpersoon.' Dat was al lang de steeds terugkerende verzuchting van ambtenaren die op het ministerie van WVC in Rijswijk verantwoordelijk zijn voor de opvang van asielzoekers. Een tussenpersoon die onroerend goed kan aankopen, uitsluitend met de bedoeling dit te verhuren voor het onderbrengen van asielzoekers. In april en mei van dit jaar werd de nood zo groot dat de mogelijkheden in de top van het departement werden besproken. Er was haast bij want de minister liep groot politiek risico als deze gevoelige zaak uit de hand zou lopen. 'We moeten snel iemand vinden die voor ons wat campings koopt.' Begin dit jaar was het aantal wachtende asielzoekers al zo groot en het aanbod uit de gemeenten voor opvang zo gering dat de top van het departement zelf serieus overwoog om onder een nietszeggende naam een eigen rechtspersoon op te richten voor de aankoop en verhuur van onroerend goed. Een bijkomend maar niet onbelangrijk voordeel zou zijn dat de koopprijs niet direkt met tientallen procenten zou worden verhoogd zodra kooplustige ambtenaren van het ministerie bij een geschikt bungalowpark opdoken. Een enkel lid van de Tweede Kamer werd over dit plan gepolst, maar er zaten uiteindelijk toch teveel haken en ogen aan: departementen mogen bijvoorbeeld niet 'concurreren' met de Rijksgebouwendienst. Het probleem was deze zomer alleen maar groter geworden, en de roep om een tussenpersoon klonk steeds luider.

Maurice F. van Hurck (44) koestert dan al enige tijd de wens om ergens in een rustig deel van het land een camping te beginnen. Zijn werk op het ministerie als hoofd bijzondere taken zit er op, de onderhandelingen over de huisvesting van de Molukse bewoners van het kamp Lunetten in Vught zijn afgesloten, zij het op een voor WVC niet zo plezierige wijze. Van Hurck kent Johan Ohlsen van het Bureau Toezicht Bouwwerken (BTB) in Rijswijk, dat reeds jarenlang voor het ministerie bouwplannen beoordeelt op kwaliteit en prijs. Als ambtenaren menen dat een bouwplan wel iets goedkoper kan, dan wordt BTB ingeschakeld voor 'een soort contra-advies'. En de BTB-directeur heeft weer goede ervaringen met Roland Klein van onder meer de gelijknamige beleggings- en beheersmaatschappij. Van Hurck heeft bovendien enige ervaring met de aan- en verkoop van onroerend goed; in Den Haag verwierf hij tussen de 'bijzondere taken' door vijf appartementen.

De noodkreten binnen het ministerie zijn voor Van Hurck een regelrechte aansporing om aan de slag te gaan. Bovendien komt het zakelijk perspectief hem wel bijzonder aantrekkelijk voor. Nog in functie als ambtenaar richt hij met Klein en Ohlsen op 1 mei op het adres van Klein de firma Transito Plus BV op, die officieel als doelstelling heeft 'het verwerven, exploiteren, huren en verhuren alsmede vervreemden van onroerende zaken'. In de praktijk betekent dat dat onroerend goed wordt gekocht om te worden ingericht voor de opvang van asielzoekers, waar aanvankelijk geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven omdat het zo gevoelig ligt. En om te voorkomen dat de prijs teveel wordt opgeschroefd. Drie dagen later wordt als houdstermaatschappij Commerce Vastgoed BV ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Harderwijk. Onder deze vennootschap gaat Transito opereren.

Wanneer de door WVC zo vurig gewenste tussenpersoon eind vorige week voldoende campings en recreatieparken in handen denkt te hebben het moment ook dat ambtenaar Van Hurck ontslag neemt roept minister-president Lubbers als voorzitter van het net opgerichte crisisteam de burgemeesters van negen betrokken gemeenten bij zich om mee te delen dat 'vanaf heden' bij hen asielzoekers worden ondergebracht.

Dat blijkt te vroeg gejuicht; Commerce en Transito zijn in de haast wat slordig geweest met de koopcontracten voor tenminste twee vakantieoorden in Drente. De ambtenaren van WVC zijn hierin, zoals zij het noemen 'nogal wat losse einden' tegengekomen. Commerce en Transito zijn, zoals het nu lijkt, niet in de positie om de complexen te verhuren aan WVC. De 34 asielzoekers die zich maandag bij het recreatiepark Westerbergen hebben gemeld, zijn inmiddels tijdelijk ondergebracht in het nieuwe asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Het ministerie heeft de eigenaar, het pensioenfonds Vervoer- en havenbedrijven in Rotterdam, gisteren toegezegd 'zo mogelijk 27 september' met een voorstel over beide parken te komen. Minister d'Ancona legt het begin volgende week de Tweede Kamer uit.

    • Harm van den Berg
    • Hans Nijenhuis