Wellicht een bewindsman voor visserij

DEN HAAG, 22 sept. Premier Lubbers houdt steeds ernstiger rekening met de mogelijkheid dat er naast een nieuwe minister van landbouw ook een staatssecretaris speciaal belast met visserij zal worden benoemd. Of de leiding van het departement zal worden opgedeeld in een minister en een staatssecretaris hangt uiteindelijk van de minister af.

Lubbers zei gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad dat hij tegen zijn collega's heeft gezegd dat zij er rekening mee moesten houden dat ze volgende week behalve een nieuwe minister ook een staatssecretaris zullen aantreffen. Zeker nu 'een gigant' als Braks er niet meer is wordt de vraag steeds urgenter of het departement nog wel kan worden beheerd door alleen een minister, aldus Lubbers.

Hoewel de premier zich niet wilde uitlaten over de politieke kleur van zo'n staatssecretaris, ligt het voor de hand dat na de gebeurtenissen van deze week de PvdA deze man of vrouw zal moeten leveren.

In het eerste kabinet Lubbers was de VVD'er Ploeg staatssecretaris van landbouw onder Braks. Ploeg had toen ook visserij in zijn portefeuille. Tijdens de kabinetsformatie van 1986 is het staatssecretariaat weer geschrapt. Lubbers heeft afgelopen donderdag een eerste gesprek gehad met CDA-fractievoorzitter Brinkman over de opvolging van Braks. In het overleg over een nieuwe minister van landbouw wordt ook vice-premier Kok betrokken, zei Lubbers. Als meest serieuze kandidaten voor de opvolging doen nog steeds de namen de ronde van de staatssecretarissen Bukman en Heerma. Ook het Eerste-Kamerlid Zijlstra, oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, wordt genoemd.