Nederlandse exportgroei zwakt af

DEN HAAG, 22 sept. De Nederlandse export is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen tot 115,2 miljard gulden; een stijging van vier procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De invoer steeg het eerste halfjaar met drie procent tot 118,8 miljard gulden. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren heeft gepubliceerd.

In 1989 werd een exportrecord geboekt van 228,5 miljard gulden; een stijging van 12 procent ten opzichte van 1988. De cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar duiden op een minder snelle stijging. 'Toch is er geen reden voor paniek', zei staatssecretaris van economische zaken Bukman in een toelichting op de handelscijfers. In de tweede helft van vorig jaar nam de exportgroei af omdat ondernemers aan de grenzen van hun produktiecapaciteit zaten. Dit had tot gevolg dat de invoer van kapitaalgoederen (de 'input' van investeringen) sterk steeg, een trend die zich volgens Bukman doorzet in de eerste helft van dit jaar. 'In de tweede helft is daarom een versnelling van de exportgroei mogelijk omdat capaciteitsbeperkingen minder zijn geworden', aldus Bukman.

Hij wees erop dat de Golfcrisis de investeringsbeslissingen van ondernemers negatief kan beinvloeden omdat de groei van de werelhandel afneemt. 'In een minder snel groeiende markt is een beheerste kostenontwikkeling van groot belang. De stijging van de lonen volgend jaar mag derhalve niet uit de pas lopen ten opzichte van het buitenland', waarschuwde Bukman.