Nederlandse bijdrage te Waterloo na 175 jaar met monumentbekroond

LES QUATRE BRAS, 22 sept. De inbreng van de Nederlandse cavalerie in de Slag om Waterloo wordt 175 jaar na dato 'eindelijk op de juiste waarde geschat'.

Dat zei overste jonkheer Aert van der Goes gisteren bij de onthulling van een gedenkteken op het kruispunt Quatre Bras. 'De Engelsen hebben er een handje van te doen alsof alleen zij Napoleon bij Quatre Bras en Waterloo hebben verslagen', meent de oud-commandant van het regiment Huzaren van Boreel. 'Dank zij dit monument klopt de geschiedenis weer'. De betovergrootvader van jonkheer Van der Goes heeft nog meegevochten in de Slag om Waterloo. Volgens de overlevering riep de aanvoerder en latere koning Willem II strijdlustig 'en nu er op af'. Ondanks zware verliezen wist de koning het moreel van de cavalerie hoog te houden.

De strijd tegen Napoleon vond plaats op 16 en 18 juni van het jaar 1815. Toch leeft de slag bij de jongere garde van de cavalerie. 'Dit wapenfeit staat vermeld in de standaard van ons regiment', zegt wachtmeester C. de Haan. 'Daarop zweer je de eed van trouw aan de koningin, ik ben er trots op bij dit regiment te horen.' Bij Quatre Bras en Waterloo staan overigens al 135 andere gedenktekens. Alleen na lang soebatten van Jonkheer Van der Goes bij de plaatselijke gemeenten mocht er eentje bijkomen. Het bedrag van honderdduizend gulden voor de in steen en koper uitgevoerde obelisk is voornamelijk door bedrijven bijeen gebracht. De actieve werving van directeur J. K. Brouwer van de Amsterdamse effectenbeurs, zelf reserve-officier bij de cavalerie, is daaraan debet.

Initiatiefnemer voor het monument, luitenant-kolonel der huzaren J. H. Eleveld, heeft inmiddels een nieuw project op stapel staan. Een dag voor de tachtigste verjaardag van Prins Bernhard, die valt op 29 juni 1991, wil Eleveld een standbeeld van de prins onthullen bij de Bernhardkazerne in Amersfoort.