Milieudefensie laat 'vervuiler' A'dam vervolgen

AMSTERDAM, 22 sept. De Vereniging Milieudefensie heeft de milieu-officier van justitie in de hoofdstad gevraagd om strafrechtelijke vervolging van de dienst stedelijk beheer van de gemeente Amsterdam. De vereniging heeft gisteren de klacht bij het Openbaar Ministerie ingediend. De gemeentelijke dienst heeft zich in juli van dit jaar schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet Vervuiling Oppervlaktewater, door het illegaal lozen van olie en zware metalen in de haven. De geloosde stoffen, waaronder cadmium, kwik, zink, nikkel en lood, waren afkomstig van een verwerkingsdepot voor baggerspecie. Een woordvoerdster van de gemeente zegt dat langer uitstellen van het lozen 'grote financiele consequenties' voor de gemeente dreigde te hebben. In november 1989 werd bij Rijkswaterstaat een vergunning aangevraagd voor de lozingen, maar de verlening daarvan liet op zich wachten, omdat door milieuorganisaties bezwaarschriften werden ingediend.