MBO kampt met overvolle klaslokalen

DEN HAAG, 22 sept. Het middelbaar beroepsonderwijs kampt met overvolle klaslokalen. Door een tekort aan goede werkplekken en leermiddelen krijgen met name de praktijklessen te weinig diepgang en worden soms zelfs niet afgemaakt.

Dit schrijft de onderwijsinspectie in het Onderwijsverslag over het jaar 1989. Hoewel het MBO in 1989 voor het eerst met een daling in het aantal leerlingen te maken heeft gekregen, is de gemiddelde groepsgrootte gestegen, aldus de inspectie. Daarmee proberen de scholen de gevolgen op te vangen van de bezuiniging vorig jaar van drie procent op het personeel. Volgens de inspectie zijn kleine scholen er beter in geslaagd deze bezuiniging op te vangen dan de grote. Een oorzaak daarvoor noemt ze niet.

De directies verwachten een verdere stijging van de groepsgrootte als gevolg de grotere financiele en bestuurlijke verantwoordelijkheden van de scholen. Scholen gaan daardoor meer met elkaar concurreren met korte, gedifferentieerde opleidingen. Om het geld daarvoor vrij te maken worden de groepen in de eerste jaren van de opleiding naar verwachting groter.

Wat betreft het voortgezet onderwijs vindt de inspectie het onderwijs in de klassieke talen teveel gericht op leerlingen die Grieks en Latijn in hun eiendexemnpakket kiezen. Vijfenzeventig procent van de leerlingen die Latijn en/of Grieks op gymnasia, athenea of lycea volgt, doet daar echter geen eindexamen in. 'De traditionele doelstelling, literatuur in de oorspronkelijke taal, is derhalve voor het merendeel van de leerlingen onhaalbaar en utopisch', zo schrijft de inspectie.