Lange termijn beursopties

Een bemiddelaar brengt zijn klanten een percentsgewijs berekend loon (provisie) in rekening over het totale bedrag van een uitgevoerde order. Dat bedrag is het product van het aantal gekochte of verkochte effecten en de koers. Iemand die een jaar geleden 500 aandelen KLM kocht op een koers van 54 gulden kreeg van zijn bank of commssionair een nota van 27 duizend gulden, verhoogd met zo'n 275 gulden provisie. Wie nu dezelfde order uit laat voeren betaalt iets meer dan 11 duizend gulden voor de stukken en nog maar 150 gulden aan provisie.

Voor de koper een aantrekkelijke zaak wanneer het aandeel weer wat meer vlees op de botten krijgt. De bank zal daar anders over denken, want de lagere koers van KLM levert 45 procent minder aan provisie-inkomsten op, ondanks dezelfde omzet aan stukken. Met andere woorden: wat gunstig is voor beleggers, is niet altijd zo voordelig voor hun provisie-afhankelijke bemiddelaars. Handelaren in effecten en opties, die actief kopen en verkopen op de beurs en ook optreden als tegenpartij van beleggers, werken niet op provisie-basis maar proberen wat te verdienen aan het positieve (hopen zij) koersverschil tussen aan- en verkopen. Zij zijn gebaat bij flinke omzetten en koersen die op en neer gaan, de hoogte van de koers is minder belangrijk. Optie-bemiddelaars berekenen een vast provisie-bedrag per optiecontract van honderd aandelen of andere onderliggende waarden. Is de koers van de optie 1,50 of minder dan is de provisie als regel 15 gulden en anders 22,50. De provisie is dus niet direct afhankelijk van de koers van het aandeel. Het beursklimaat van nu wordt gekenmerkt door lagere koersen van effecten- en opties en minder omzet. Zowel voor banken en commissionairs als voor handelaren een slecht klimaat dat sommigen al flink op de zenuwen gaat werken omdat niemand weet hoe lang de wurgende onzekerheid door blijft zeuren. Ter vergelijking: na de krach van 1987 gingen de koersen ook omlaag, maar de top-omzet maakte veel goed. Als je nu aan bemiddelaars en handelaren een mening vraagt over de beurs dan laten de meesten hun schouders hangen, trekken een vies gezicht en blazen vol onmacht lucht tussen hun lippen door naar buiten (er is nu weer tijd voor menselijke reacties) tot er niets meer over is en dan zeggen ze snel: 'Ik weet het niet. Het kan nog wel een jaar zo door gaan, want er zijn geen redenen om te kopen'.

Ook in de koersen van bemiddelaars en handelaren met een notering op de beurs zie je de omzet en het koersniveau weerspiegeld. Vier van de vijf sloten donderdag op of net boven de laagste koers in de afgelopen twaalf maandan. Amsterdam Option Traders (AOT), market maker en hoekman, staat iets boven de 15 gulden. Van der Hoop Effectenbank deed 7,10. De Kas-Associatie, bank voor de effectenhandel, 41 gulden, ruim vier gulden boven het dieptepunt van 36,80. Kempen Holding, effectenbank, sloot op 10,10 en Van der Moolen en Co., hoekman en market maker, op 26,50. Ook de resultaten van de grote banken zijn voor een deel, de een wat meer dan de ander, afhankelijk van het weer op de beurs. Maar bij hen is de relatie wat minder sterk dan bij de vijf genoemde bedrijven. Een gevolg van alle somberheid is dat de koersen flink gedaald zijn en daarmee de economische verwachtingen van dit moment tot uitdrukking brengen en misschien zelfs iets overdrijven. Centraal in die verwachting staat een keten van factoren die begint in het Midden Oosten, wordt gevolgd door de olieprijzen , doorgaat met hogere inflatie, hogere kosten en afnemende economische groei. Ook de kosten van de Duitse eenwording spelen een rol. De mogelijkheden in Oost-Europa en Europa 1992 lijken geen rol meer te spelen. Beleggers die achter de wolken toch nog een zonnetje zien schijnen en nu al vast iets willen kopen om daar straks bruin van te worden, kunnen voor 1650 gulden een november 1992 call met uitoefenprijs 285 (index: 237) op de index kopen. De kans op succes is moeilijk in te schatten. Een alternatief, als lange termijn belegging in een portefeuille, is het kopen van aandelen van de genoemde effectenhandelaren en banken. Voor de prijs van een index-optie koop je, als een soort beursoptie,nAOT'en of 200 Hoop'en. Die hebben geen beperkte looptijd en geven ook nog een beetje dividend.

    • Adriaan Hiele