Hrawi tekent wetten over hervorming staatsbestel

BEIRUT, 22 sept. De Libanese president Elias Hrawi heeft gisteren een aantal wetten ondertekend waarmee het Libanese staatsbestel wordt hervormd. Hrawi zei in een toespraak ter gelegenheid van de ondertekening dat de nieuwe wetten moeten bijdragen tot de beeindiging van de burgeroorlog en de totstandkoming van een 'tweede Libanese republiek'. De wetten maken een eind aan de in de grondwet vastgelegde machtsverdeling in Libanon. Ze zijn het resultaat van een onder auspicien van de Arabische Liga tot stand gebracht akkoord, dat als gevolg van oppositie van de christelijke generaal Aoun lang niet kon worden geimplementeerd. Hrawi waarschuwde Aoun gisteren dat hij, bij voortgaand verzet van de generaal, 'de bittere beslissing' zal moeten nemen over te gaan tot 'een operationele ingreep' tegen Aoun. Aoun verschanst zich sinds september 1988 met twaalfduizend manschappen in en rond het paleis van de Libanese president.

De nieuwe wetten moeten een eind maken aan het ongeschreven, uit 1943 daterende arrangement, waarmee de politieke macht in Libanon wordt verdeeld. Dat akkoord is inmiddels achterhaald als gevolg van de veranderde demografische situatie in Libanon. De islamieten zijn inmiddels in de meerderheid. Een aantal elementen van de oude afspraken blijven bestaan. Zo zal ook in de toekomst de president van Libanon een maronitische christen moeten zijn, zal de regering worden geleid door een sunnitische islamiet en wordt het parlement voorgezeten door een shi'iet. Nieuw is dat het parlement en de regering evenveel islamieten als christenen zullen tellen. (AP)