Gorbatsjov wil komende tijd met decreten besturen

MOSKOU, 22 sept. President Michail Gorbatsjov wil de komende tijd met volmacht regeren. Hij heeft het parlement gisteren gevraagd om het land in een 'overgangsperiode' per decreet te mogen besturen. Volgens de president is dat nodig omdat de Sovjet-Unie thans in een 'machtscrisis' verkeert. De Opperste Sovjet was gisteren echter niet in staat om hem die volmachten te delegeren. Tegen het eind van de middag hadden al zoveel volksvertegenwoordigers de zaal verlaten dat het quorum ontbrak.

In een zwaar aangezette toespraak zette de president gistermiddag uiteen dat de 'uitvoerende macht in het land verlamd' is geraakt. Er is niet alleen sprake van een 'economische crisis' maar ook van een bestuurlijke 'noodtoestand', aldus Gorbatsjov. 'De situatie is buitengewoon gevaarlijk'.

Hij keerde zich daarom tegen hen die het debat over het economische hervormingsprogramma, waarmee de Opperste Sovjet nu al twee weken bezig is, willen gebruiken om een regeringscrisis te forceren. Volgens de president is er nu juist geen reden om premier Nikolaj Ryzjkov en diens kabinet te vervangen.

Gorbatsjov legde er wederom de nadruk op dat hij in zijn economische beleid wil uitgaan van het 'vijfhonderd dagenplan' van de presidentiele raadsadviseur Stanislav Sjatalin. Maar anders dan in dit plan is besloten, moet de centrale unie in zijn ogen voldoende macht overhouden om haar greep op het land niet te verliezen. Sjatalin wil het economische beleid grotendeels decentraliseren. De Opperste Sovjet kon gisteren geen besluit nemen over de hervormingsplannen. Tot twee keer toe moest voorzitter Anatoli Loekjanov constateren dat er geen quorum was.

    • Hubert Smeets