De wereld een markt

Niemand durft de ziekte nog echt bij de naam te noemen, bang de kwaal alleen nog maar erger te maken. De staf van het Internationale Monetaire Fonds wilde het gevreesde woord recessie in ieder geval nog niet in de mond nemen. In haar halfjaarlijkse World Economic Outlook voorspelt het IMF een beetje minder groei, een beetje minder welvaart, een beetje minder inflatie en een beetje meer werkloosheid.

Alan Greenspan, voorzitter van de Centrale Bank in de Verenigde Staten had duidelijk moeite het hoge woord binnensmonds te houden. De kans op recessie is toegenomen, vertelde hij het Amerikaanse Congres. Alleen met hoeveel die kans is gestegen liet hij in het midden. Om daarop te laten volgen dat van alle 'potentiele voorspellingen recessie zeker geen perifere was'.

De Noord-Zuid-organisatie van de Verenigde Naties, de Unctad is duidelijk beter gewend om te gaan met slecht nieuws. De wereld staat aan de vooravond van een recessie, waaraan alleen de Europese Gemeenschap en enkele Aziatische landen zich kunnen onttrekken, aldus de organisatie. Het onheil zal vooral toeslaan in Derde Wereld-landen die afhankelijk zijn van olie-importen. Hoe slecht de ontwikkelingslanden er precies voorstaan bleek uit het jaarverslag van de Wereldbank. De ontwikkelingslanden maken steeds grotere bedragen over aan de geindustrialiseerde landen, vorig jaar bijna 43 miljard dollar. De negatieve kapitaalstroom wordt veroorzaakt door stagnatie in de ontwikkelingshulp, afname van buitenlandse investeringen in Afrika en Latijns-Amerika en het opdrogen van particuliere bankkredieten sinds het uitbreken van de schuldencrisis. Geheel ongeremd betoonde zich sjeik Ahmed Zaki Jamani. In het geval van militaire acties in het Midden-Oosten zal de olieprijs omhoog schieten tot 60 dollar per vat, aldus de vroegere olieminister van Saoedi-Arabie. Daags na zijn uitspraken klom de prijs van Noordzee-olie tot 33,7 dollar. De olieprijs laat zien hoe wereldregio's met elkaar zijn verbonden. De Westduitse Bundesbank-president Karl Otto Pohl liet zien hoe Groot-Brittannie, 2000 jaar wereldgeschiedenis ten spijt, gebonden is aan West-Duitsland. Pohl liet per brief aan Kohl weten dat economische moeilijkheden in Groot-Brittannie toetreding van het pond sterling tot het EMS bemoeilijkt. De Britse minister John Major van financien, op bezoek in Trinidad voor een conferentie van het Gemenebest, diskwalificeerde de opmerkingen van Pohl als speculaties over een verre toekomst. In de Londense City ziet men de Europese machtsverhoudingen anders: het pond daalde onmiddellijk op de uitlatingen van Pohl. Rumoer ook aan het lanbbouwfront.

Terwijl minister Braks van landbouw in Den Haag zijn koffers pakte torpedeerden EG-commissarissen in Brussel het voorstel van landbouwcommissaris MacSharry de landbouwsubsidies met 30 procent te verminderen. MacSharry's collega's kozen de kant van zijn grootste opponent, de Amerikaanse handelsgezant Carla Hills en eisten vergaandere beperkingen van de subsidies. Aartsvijand Hills kwam MacSharry daarentegen tegemoet door niet langer 100 procent afschaffing te eisen. MacSharry heeft nu ruim een week om zijn vijandbeeld te herzien en een nieuw voorstel te lanceren. Vijanden zouden ook wel eens gedwongen vrienden kunnen worden op de Europese bandenmarkt, waar Pirelli het Duitse Continental wil overnemen. Nieuwe samenwerkingsverbanden hangen ook in de lucht in de verliesgevende Europese comuputerindustrie. Frankrijk wil dat Bull gaat samenwerken met Siemens en eventueel Olivetti en dat ook SGS Thompson Micro Electronics contact zoekt met Siemens voor een onderonsje bij de chipproduktie. De managers van Europese computerbedrijven, niet bijster succesvol in het slijten van hun produkten op de vrije markt, verkochten de Europese Commissie een stimuleringsprogramma dat op den duur een kapitaalinjectie van 20 miljard dollar kan betekenen.