Centerparcs verdwijnt van stille, slappe markt

AMSTERDAM, 22 sept. Veel viel er niet te beleven op de Amsterdamse beurs deze week. Bij een zeer rustige handel zakten de koersen gedurende week weer iets verder. De dalingen vielen echter in het niet bij de Londense beurs, waar de koersen donderdag verliezen van gemiddelde 2,4 procent te verwerken kregen.

Behalve voor de olievoorziening begint Saddam Hussein nu ook een bedreiging te worden voor de beurs als bedrijfstak en vooral een aantal kleinere hoeklieden, die hun handel langdurig tot een nul hebben zien teruglopen. Welke oplossingen voor dit probleem op de beursvloer zoal de revu passeren laat zich raden.

Omdat er toch niet veel te doen was vormde het bod van de Britse brouwer Scottish en Newcastle op het restantje Centerparcs op de beursvloer aanleiding om eens flink wat stoom af te blazen. Geen manier van doen omdat Centerparcs tegen de afspraken in eerder dan in drie jaar van de beurs wordt gehaald, zo viel te beluisteren. Ook de beurs zelf wil een nadere toelichting waarom deze officieel meegedeelde termijn wordt geschonden.

De Vereniging van effectenbezitters vond het gezien de reactie echter allemaal wel best. Het bod van 80 gulden per aandeel is immers alleszins redelijk. En aangezien bij sommige analisten al lang rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat Scottish van de lage koersen zou profiteren om alsnog zijn slag te slaan en dit gegeven dus ook bij een aantal marktpartijen bekend was (zoals ook al eerder op deze plek werd gemeld) is er weinig reden voor al te grote ergernis. Hooguit jammer dat de beurs weer een fonds armer is.

De porcelein en tegelfabrikant Sphinx zag deze week af van een bod op branchegenoot Mosa. De prijs die de Britse eigenaar Redland voor Mosa vroeg lag te hoog en bracht de beoogde winstgroei in gevaar, zo luidde het argument.

De vraag is of Sphinx niet eveneens het slachtoffer is geworden van het beroerde beursklimaat. De koers van het aandeel Sphinx bedroeg in juni, toen de onderhandelingen om Mosa bekend werden, immers 165 gulden en nu slechts 153 gulden. Deze daling van ruim zeven procent mag dan wel een veel geringer zijn dan het marktgemiddelde van de overige lokale fondsen, het maakte de financiering van het bod die naar verwachting voor een deel in aandelen plaats zou vinden er niet makkelijker op.

In het moeilijke beursklimaat sloot gisteren de claimemissie van de tapijtfabriek Van Besouw. Een succes zo was uit de claimhandel in het parallelmarktfonds af te leiden. Maar of het veel toevoegt aan het prestige van Amsterdam als primaire kapitaalmarkt in woelige tijden is sterk de vraag. Het ging immers om een plaatsing van een bedrag van een krappe 7 miljoen. En omdat reeds 70 procent van de grootaandeelhouders reeds hadden aangekondigd van hun claimrecht gebruik te willen maken, kon er bijna worden gsproken van onderhandse plaatsing.

In de luwte van de markt kwam het bericht van de intitatiefgroep Amsterdam internationaal financieel centrum, vertegenwoordigd door de Stichting Amsterdam financial centre, dat het vorig jaar opgestelde aktieplan zich 'volgens de uitgezette lijnen heeft kunnen ontwikkelen'.

Wat de beurs betreft is er inderdaad een hoop veranderd: de beursbelasting verdween, evenals de minimumprovisies en het open-order book voor de obligatiehandel werd ingesteld. De veranderingen zijn echter doorgevoerd tussen twee dieptepunten van de markt, zodat de resultaten nog wat moeilijk te meten zijn.

    • Steven Adolf