Bondsraad stemt in met eenwording

BONN, 22 sept. Na de Bondsdag heeft gisteren ook de Bondsraad, de eerste kamer van het Westduitse parlement, zoals verwacht, het verdrag over de Duitse eenwording goedgekeurd. Alle elf in de Bondsraad vertegenwoordigde deelstaten konden zich met het verdrag verenigen.