Alleenwonenden in '91 minder inkomen

DEN HAAG, 22 sept. De 200.000 alleenwonenden in Nederland tussen de 28 en 65 jaar met een laag inkomen gaan er volgend jaar ongeveer 25 gulden netto per maand op achteruit. Dit als gevolg van een verlaging van de zogenoemde overgangstoeslag van 1.125 gulden dit jaar naar 845 gulden in 1991. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met dit voorstel van minister Kok van Financien. Minister De Vries van Sociale Zaken wilde deze fiscale toeslag het liefst afschaffen, maar dat stuitte op grote bezwaren bij de PvdA-ministers in het kabinet. Het wetsvoorstel van Kok is een compromis. Voor 1992 valt te verwachten dat de toeslag verder wordt verlaagd of alsnog geheel wordt geschrapt.