Voorlopige vergunning voor uitbreiding VAM in Wijster

ASSEN, 21 sept. Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) een voorlopige ontwerpvergunning verleend voor de bouw en exploitatie van een geintegreerde afvalverwerkingsinstallatie (GAVI) in Wijster. De GAVI, waar per jaar 400.000 ton afval zal worden verbrand, moet in 1993 operationeel zijn. Nu wordt er nog 1 miljoen ton aangevoerd, maar door de ruil van contracten en hergebruik wil Drenthe dat verminderen.

Volgens de Drentse milieugedeputeerde H. Lange is de oven 'het meest milieuvriendelijk alternatief'.

Op een persconferentie zei hij vanmorgen dat er tegemoet is gekomen aan de ruim 2400 bezwaarschriften uit de bevolking. Zo zullen er volgens Lange strengere eisen worden gesteld aan de uitstoot van ammoniak en stikstofoxyden. De eisen liggen boven de richtlijnen verbranding van het ministerie.

De GAVI, die 700 miljoen zal kosten, is een gezamenlijk initiatief van de VAM en de NV Energiebedrijf IJsselmij. De hitte uit het verbrande afval wordt benut om elektriciteit op te wekken. Na drie jaar zal er een evaluatie plaats hebben waarbij de effecten van de uitstoot op het milieu worden bekeken.