Vervuilde bodem bij voormalige Haagse gasfabriek

DEN HAAG, 21 sept. Het terrein van de voormalige gasfabriek aan het Trekvlietplein in Den Haag is ernstig vervuild. Uit een tussentijdse rapportage van de gemeente blijkt dat zowel de bodem als het grondwater zijn verontreinigd met giftige PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en cyaniden.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zei vanochtend dat het onderzoek naar de verontreiniging pas begin volgend jaar wordt afgesloten. De saneringskosten worden nu al op meer dan tien miljoen gulden geschat.

Aan de rand van het terrein staan vijf woningen. Ook zijn er enkele bedrijven gevestigd. Op die plaatsen zijn de laagste concentraties gif aangetroffen waardoor er volgens de gemeente geen direct gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Het meest vervuilde deel is afgezet met hekken.

Volgens de woordvoerder is nog niet duidelijk hoever het verontreinigde grondwater in de omgeving is doorgedrongen. Dit wordt nader onderzocht.

De gemeente heeft de GG en GD van Den Haag, de arbeidsinspectie en de Regionale Inspectie voor de Milieuhygiene gevraagd het onderzoek naar de verontreiniging nauwlettend in de gaten te houden en zonodig met maatregelen te komen. De bouw van een nieuw kantoor van het Gemeentelijk Energiebedrijf op het vervuilde terrein gaat voorlopig niet door.

In verband met de hoge kosten valt de sanering onder de Interimwet Bodemverontreiniging. Dat betekent dat de gemeente Den Haag tien procent van de kosten zelf moet dragen. Het ministerie van VROM betaalt de resterende negentig procent.