Veronique blijft Veronique ondanks nieuwe naam

Viola Holt en RTL 4, vanwaar toch de illusie dat het verleden kan worden uitgewist door met een nieuwe naam aan een nieuw seizoen te beginnen? Van Emmenes is veel welluidender dan Holt en Veronique klinkt veel beter dan het uiterst saaie, superzakelijke RTL 4. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, moeten de betrokkenen gedacht hebben. Maar de nieuwe namen gingen in een omgekeerde lente vol depressies, donkere wolken en kletterbuien de wereld in en dat was even voorspelbaar als het gevolg. Geen sterrenwichelaar gelooft nog dat achter deze facades iets moois zal opbloeien. Ik ook niet.

Doorslaggevend daarvoor was de videoband met winterprogramma's die Veronique opstuurde. Op de envelop het vertrouwde rood-wit-blauwe logo met het golvende kleurpatroon dat verwijst naar het schip waar de commerciele omroep zijn eerste leven begon.

Het eerste programma op die band was een hoogst merkwaardige vermenging van fictie en realiteit met als titel Onopgeloste Mysteries. Opsporing Verzocht op z'n Amerikaans, maar dan wel de uitzendingen van vier jaar terug. 'Waar gebeurd', verklaarde de Amerikaan Wil Simon aan het begin van elke gedramatiseerde episode, terwijl hij aan het slot de telefoonnummers van de politie doorgaf. Oude politieberichten, gefilmd op basis van een skript dat de telegramstijl niet te boven ging. Zelfs daarin kun je handel drijven tegenwoordig.

De vermenging van fictie en werkelijkheid is een vorm van dementie. Dementerende bejaarden overschrijden de grens tussen waarheid en fantasie ongewild, in tegenstelling tot de makers van programma's. Zij kiezen bewust voor wat Van Dale omschrijft als een 'blijvende verzwakking van de intellectuele vermogens en het ethisch gevoel'.

Overigens, het verschijnsel beperkt zich niet tot het medium televisie. Het jongedamesblad Yes is een mooi voorbeeld van een tijdschrift waarin fictie en werkelijkheid naadloos in elkaar overlopen.

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid, het kan niet. De herfst is het seizoen waarin de bieten uit de blubber worden getrokken, de paddestoelen opschieten op afstervend zomergroen en de zomergenoegens worden vervangen door televisie-kitsch. Een passend seizoen voor het afscheid van de jongensdroom die Veronique voor Rob Out en Lex Harding toch was. Het was vorig voorjaar toen Out en Harding onder leiding van Veronica-voorzitter Bordewijk de plannen smeedden voor hun satelliet avontuur, toen de kleine jongens van het schip even de boodschappen mochten doen voor een paar bonzen uit de grote internationale televisiewereld. De grote jongens pakten de poen en de naam, maar zullen nu moeten toegeven dat een naam geen pakket aandelen is. Begin oktober behandelt de Raad van State de banden tussen Veronica en Veronique, alias RTL 4, en daarnaast zal de volksmond volharden. Viola blijft Van Emmenes en Veronique blijft Veronique, al hangen ze honderd borden op waarop staat dat ze tegenwoordig anders heten.

De geschiedenis is onuitwisbaar. De smet op Veroniques verleden blijft.

    • Wilma Cornelisse