Verdrag Duitse eenheid met ruime meerderheid in Bondsdagaanvaard

BONN, 21 sept. De Westduitse Bondsdag heeft gisteren, zoals verwacht, het verdrag dat de Duitse eenwording per 3 oktober regelt met zeer ruime meerderheid aangenomen. Dat gebeurde met 442 stemmen voor, 47 tegen bij 3 onthoudingen.

Alleen de Groenen en een groepje CDU'ers uit organisaties van verdrevenen stemden tegen. Na de stemming werd het Duitse volkslied gezongen. Ook de Bondsraad, die vandaag het laatste woord had, heeft het verdrag unaniem aanvaard.

Het debat werd beheerst door vragen als: wat kost de Duitse eenwording, is daarvoor belastingverhoging nodig of niet en wie is verantwoordelijk voor de economische misere in de huidige DDR? Deze vragen zullen de komende maanden hoofdthema's zijn in de Duitse verkiezingscampagne.

De kanselierskandidaat van de SPD, Oskar Lafontaine, markeerde de hoofdpunten van zijn campagnestrategie voor de parlementsverkiezingen van 2 december met een felle aanval op kanselier Kohl en diens coalitie van CDU/CSU en FDP. Volgens hem weet de kiezer dat hij 'bedrogen wordt' als de regeringscoalitie blijft herhalen dat voor de financiering van de Duitse eenheid geen belastingverhoging nodig is.

Rechtstreeks tot Kohl zei Lafontaine: 'Heb nu eens de moed om te zeggen dat u zich geweldig hebt vergist in de kosten van de Duitse eenheid en dat hogere belastingen nodig zijn'.

Lafontaine, die vandaag voor een driedaags bezoek naar Moskou vertrok, verweet Kohls coalitie dat zij de Duitse staatsschuld op onverantwoordelijke manier omhoogjaagt en weigert de precieze kosten van de eenwording bekend te maken. De regeringscoalitie is door het hoge tempo dat zij in het eenwordingsproces koos medeverantwoordelijk voor de huidige slechte economische toestand in de DDR, zei hij.

Kohl was aanwezig maar nam niet aan het debat deel. Minister Schauble (CDU, binnenlandse zaken), die voor hem sprak, reageerde droog met de opmerking dat Lafontaine 'had vergeten om ja tegen de Duitse eenheid te zeggen'.

Hij noemde de huidige situatie in de DDR het gevolg van 45 jaar SED-plansocialisme en waarschuwde ervoor het eenwordingsdebat tot een discussie over de kosten te beperken, ook al omdat die kosten moeilijk precies te becijferen zijn en zo'n debat makkelijk tot moedeloosheid kan leiden. Belastingverhoging is onnodig en zou nu zelfs schadelijk zijn, aldus Schauble, die eraan herinnerde dat belastingverlagingen van het kabinet-Kohl in '86, '88 en '90 de economische conjunctuur hadden begunstigd en de belastingopbrengsten hadden vergroot. Juist het economisch succes van de Bondsrepubliek is volgens Schauble een reden geweest voor het eenheidsstreven van de DDR-bevolking, die hij opriep nu 'niet ongeduldig te worden maar moed te houden'.