'Uitbreiding mergelwinning tast buurtschap aan'

MAASTRICHT, 21 sept. Uitbreiding van de mergelwinning op het Plateau van Margraten in Zuid-Limburg zal ingrijpende gevolgen hebben voor het woon- en leefmilieu in de buurtschap 't Rooth, waar 29 mensen wonen en 11 huizen staan. Het cultuur-historische karakter van het landschap zal duidelijk worden aangetast. Voor flora en fauna zal de ingreep geen noemenswaardige gevolgen hebben. Tot die conclusies komt de Grontmij in een rapport, op grond waarvan het provinciaal bestuur van Limburg zal besluiten of het mergelmaalbedrijf Nekami in de toekomst wel of niet op het Plateau mergel mag winnen. Nekami graaft al jarenlang in het Plateau. De grondstof mergel wordt onder meer gebruikt in de kunstmestindustrie.

De Grontmij heeft een aantal varianten bestudeerd. In drie daarvan gaat het om een mogelijke uitbreiding van de concessie van 35 hectare over een periode van 20 jaar, in twee over 12 hectare in 10 jaar tijd. Bij de 3 eerste varianten zal de buurtschap geheel verdwijnen, bij de 2 andere komt zij in een geisoleerde positie te liggen.

Bewoners van 't Rooth, de Limburgse Milieufederatie en de gemeente Margraten verzetten zich tegen verdere afgraving. De Milieufederatie wil dat de mergelwinning in Zuid-Limburg op korte termijn helemaal wordt afgebouwd. De federatie vindt, aldus haar woordvoerder ir. H. Vijverberg, dat men zich moet afvragen of mergel wel zo nodig in Zuid-Limburg moet worden gewonnen en of er in het buitenland geen mogelijkheden zijn. Het gemeentebestuur van Margraten zei gisteren dat het onbegrijpelijk is dat de Grontmij in haar studie totaal geen aandacht heeft besteed aan alternatieven voor de winning van mergel ten beboeve van de activiteiten van Nekami. Een woordvoerder van de provincie Limburg ontkende dat het provinciaal bestuur naar aanleiding van het rapport van de Grontmij al heeft besloten dat verdere afgraving door kan gaan. 'Op grond van dit rapport wordt bekeken of kleinschalige mergelwinning op het Plateau nog mogelijk en wenselijk is', aldus de provincie-woordvoerder.