SVR-voorzitter voorspelt miljoen arbeidongeschikten

ZOETERMEER, 21 sept. Nederland heeft midden jaren negentig ongeveer een miljoen arbeidsongeschikten (nu 861.500 - red). Dat voorspelde gisteren de scheidende vice-voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad (SVR), H. van Brussel. 'De ontwikkeling van bijna een kwart eeuw kan je niet zo maar ombuigen.' De Sociale Verzekeringsraad houdt toezicht op de uitvoering van het sociaal-zekerheidssysteem. Van Brussel was sinds 1972 de vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie VNO in de SVR; hij wordt opgevolgd door Th. Snelders.

In zijn afscheidsrede drong Van Brussel aan op maatregelen die de groei van het aantal arbeidsongeschikten moeten indammen. Het accent moet volgens hem liggen op de terugkeer van arbeidsongeschikten in het arbeidsproces.

Van Brussel sprak van een 'zorgwekkende ontwikkeling' in de sociale wet- en regelgeving. Er is geen wet of er volgen tijdens de parlementaire behandeling wijzigingen op wijzigingen. 'We zijn aan het dichtslibben. Het gevolg is dat een verzekerde er zonder professionele hulp niet meer uitkomt', aldus Van Brussel. Het is volgens hem beter te volstaan met globale wetgeving. 'Daarmee is de rechtszekerheid van de verzekerde meer gediend dan de overvloed waaraan wij ons met elkaar schuldig maken.'