Smit Internationale

Hoewel het bedrijfsresultaat van het berg- en sleepbedrijf Smit Internationale over het eerste halfjaar fl.18 miljoen positief was (vorig jaar fl.1 miljoen) is na belastingen toch nog een verlies geleden van fl.7,2 miljoen (vorig jaar minus fl.8,6 miljoen). De vooruitzichten zijn echter positief.

Het resultaat na belastingen werd nadelig beinvloed door de gestegen rentelast (van f. 7,9 miljoen tot fl.12,7 miljoen) en een aanzienlijk negatief resultaat (f. 11,8 miljoen) van de niet-geconsolideerde deelnemingen, die verband houden met aanloopverliezen van het samenwerkingsverband Rockwater.

Smit-Lloyd (bevoorradingsvaart en duikondersteuning) boekte een aanzienlijke omzetstijging. Ook de sectoren Smit Tak (berging, zeesleepvaart en transport) en Smit Havensleepdiensten vergrootten de omzet. Het bestuur van Smit Internationale verwacht dat het resultaat in de tweede helft van dit jaar zodanig zal stijgen dat het winstcijfer het resultaat van 1989 (f. 4 miljoen) ten minste zal evenaren.

Vigilanter Holding (die 40 procent van de aandelen Smit houdt) heeft overeenkomstig met de resultaten van Smit in het eerste halfjaar een verlies geleden van fl.2,9 miljoen (vorig jaar minus f. 3,5 miljoen). Over geheel 1990 wordt een resultaat verwacht dat ten minste gelijk zal zijn aan dat van 1989 (f. 1,5 miljoen).