Sihanouk doet nieuw voorstel aan Hun Sen

PEKING, 21 sept. De Cambodjaanse verzetsleider prins Norodom Sihanouk heeft de regering in Phnom Penh vandaag een nieuw voorstel gedaan voor het verdelen van de zetels in de te vormen Hoge Nationale Raad, een interim-regering die Cambodja moet besturen tijdens de uitvoering van het vredesplan van de Verenigde Naties. Sihanouk biedt premier Hun Sen zeven zetels in de raad aan, indien hijzelf tot voorzitter wordt gekozen. De Cambodjaanse regering zou dan evenveel zetels krijgen als de drie verzetsbewegingen (de coalitie van het leger van Sihanouk, de Rode Khmer en de nationalistische KPNLF) samen. Eerder deze week eindigde de eerste bijeenkomst van de Nationale Raad in een conflict over de zetelverdeling. Phnom Penh stemde niet in met het toewijzen van een extra zetel aan Sihanouk in de functie van voorzitter. Hun Sen zou in dat geval in de minderheid zijn.

De vorming van een Hoge Nationale Raad is een onderdeel van het vredesplan van de VN, dat het stationeren van 20.000 VN-manschappen in Cambodja behelst die zorg zouden moeten dragen voor een staakt-het-vuren, ontwapening van de strijdende partijen en vrije verkiezingen. Een Hoge Nationale Raad zou de waarborg voor de Cambodjaanse soevereiniteit zijn.

Hun Sen heeft gisteren aan de VN gevraagd vertegenwoordigers van alle vier partijen uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van de VN. De zetel in de VN is na het verdrijven van het Rode-Khmerbewind in 1979 bezet gebleven door de Rode Khmer, na 1982 door de verzetscoalitie. Het verzet had eerder laten weten vooruitlopende op de uitvoering van het vredesplan de zetel vacant te zullen laten. (Reuter, UPI)