Romantische avonturen

Richard Holmes pakte met zijn debuut in 1974 direct royaal uit. Hij publiceerde Shelley: The Pursuit, een meer dan 800 pagina's omvattend werk, waarin Shelley zijn reputatie van etherisch romanticus verloor en als vurig politiek hervormer, feilbaar echtgenoot en realistisch filosoof tussen de mensen werd geplaatst. Voor deze biografie ontving Holmes de Somerset Maugham Award en oogstte alom lof. Hij werd lid van de Royal Society of Literature, schreef essays over onder anderen Kipling, Coleridge en de Franse Romantici uit de tweede helft van de negentiende eeuw (Gautier, Nerval e.a.) en verzorgde een anthologie van Shelley's proza. In 1985 verscheen het autobiografisch getinte Footsteps. Adventures of a Romantic Biographer, in 1988 kwam De Feministe en de Filosoof uit (over de kortstondige en smartelijk eindigende liefdesrelatie tussen Mary Wollstonecraft en William Godwin) en een jaar geleden publiceerde hij het eerste deel van een omvangrijke Coleridgebiografie: Coleridge. Early Visions. Om wat op adem te komen werkt Holmes sindsdien aan wat 'kleine dingetjes', een essay over het leven van Belle van Zuylen, en een 'onthullend' verhaal over Samuel Johnson (1709-1784) en diens betrekkingen met de aan lager wal geraakte aristocraat Richard Savage.