Plan Europees informatiesysteem

BRUSSEL, 21 sept. Om de zwakke Europese computerindustrie te redden wil de Europese Commissie een 'Europees Zenuwstelsel' van trans-Europese informatiesystemen invoeren. Het opzetten van een dergelijk netwerk in de Verenigde Staten heeft in tien jaar 15 tot 20 miljard dollar gekost. Dat zegt Filippo Maria Pandolfi, Europees commissaris voor wetenschap en technologie, in een gesprek met NRC Handelsblad.

Met deze grootste publieke werken in de geschiedenis van de Europese Gemeenschap zou de bedrijfstak aan extra miljardenorders kunnen worden geholpen. Tegelijkertijd zouden deze informatiesystemen op het gebied van onder meer sociale zekerheid, gezondheid, onderwijs, milieu, vrachtvervoer, politie en financien een daadwerkelijke eenwording van de Europese markt sterk bevorderen.

De Europese commissaris pleit ook voor 'een ingrijpende herstructurering van de Europese informatietechnologie-industrie'.

Ook zegt hij dat Europa en de Verenigde Staten aansturen op vergaande industriele samenwerking om zich te wapenen tegen de toenemende afhankelijkheid van Japanse elektronica.

Pag.15: Steun aan computerindustrie

    • Frits Schaling
    • Dick Wittenberg