Personalia

Dr. R. Bons-Storm (57), is door de Nederlandse Hervormde Kerk per 1 september benoemd tot hoogleraar vrouwenstudies en pastoraat aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen. De aanstelling, een halve baan, geldt voor vijf jaar. Bons-Storm studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit. In 1984 promoveerde zij aan de theologische faculteit van de VU op een dissertatie over pastoraat. Vanaf 1982 is zij namens de Hervormde Kerk docente praktische theologie aan de theologische faculteit te Groningen. Zij is actief in de vrouw en geloof-beweging en lid van de Hervormde raad voor kerk en theologie.