Personalia

mr. Th. P. L. Bot, officier van justitie in Amsterdam wordt met ingang van 1 januari voor drie jaar gedetacheerd bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hij gaat zich in het bijzonder bezighouden met de ontwikkeling van de strategische beleidsvorming en de uitvoering daarvan. Bot werd op 26 juli benoemd tot officier van justitie in het arrondissement Amsterdam. Tot zijn benoeming was Bot, voormalig hoofdofficier van justitie in Haarlem, gedetacheerd bij de hoofdafdeling staats- en strafrecht van het ministerie van justitie. Na afloop van zijn werk bij de BVD zal hij zijn werkzaamheden als arrondissementsofficier van justitie hervatten.