Parlement DDR rumoerig akkoord

BERLIJN, 21 sept. In een rumoerig en verward debat, heeft het Oostduitse parlement gisteren zijn goedkeuring gehecht aan het Verenigingsverdrag met de Bondsrepubliek Duitsland.

Het verdrag, dat met 299 stemmen voor en 80 tegen de vereiste tweederde meerderheid der stemmen haalde, regelt het voortbestaan van sommige stukken DDR-wetgeving in het verenigde Duitsland. Tijdens het debat bleek dat de meeste afgevaardigden maar een gebrekkig inzicht hadden in de duizend pagina's verdragstekst. Groot was de teleurstelling dat de rehabiliteringswet en de wet op de archieven van de geheime dienst Stasi, hun weg in het verdrag niet hebben gevonden.

De stemming over het verdrag ondervond drie kwartier vertraging, omdat betogers het spreekgestoelte bezetten en verlangden het woord te voeren over de eisen van de hongerstakers die in Berlijn een gebouw van de Stasi bezet houden. Zij eisen dat elke DDR-burger recht krijgt zijn Stasi-dossier in te zien. Nadat enkele afgevaardigden van de CDU in grote woede waren ontstoken over deze actie, en over de 'linkse pers' die naar hun oordeel het incident had uitgelokt, kregen de bezetters de gelegenheid tijdens een pauze van de zitting hun standpunt uiteen te zetten. 's Avonds demonstreerden nog eens honderden mensen voor het parlement voor inzagerecht in Stasi-dossiers. Een poging van leden van verscheidene fracties, gisteren nog de lijst te publiceren van leden van de Volkskammer die vroeger voor de Stasi hebben gewerkt, strandde op verzet bij de meeste afgevaardigden, vooral die ter rechterzijde.

De fractieleider van de ex-communistische PDS, Gregor Gysi, liet weten twee fractieleden wegens betrokkenheid bij de Stasi te hebben uitgesloten. Een PDS-afgevaardigde, de vroegere organisator van popconcerten reinhard Worner, bekende staande de vergadering, jarenlang als informant van de Stasi te hebben gefungeerd.

De Volkskammer was voor de zitting van gisteren uitgeweken naar het voormalige gebouw van het Centraal Comite van het vroegere communistische regime, nadat het Paleis van de Republiek wegens asbestverontreiniging maandag gesloten was. Achteraf blijkt, dat ook het gebouw van het Centraal Comite zwaar door asbest verontreinigd is.

    • Raymond van den Boogaard