Parijs ontvangt voor het eerst groep Iraakse Koerden

PARIJS, 21 sept. De Franse regering heeft gisteren voor het eerst een Iraaks-Koerdische delegatie officieel ontvangen, wat de verharding van de Franse lijn tegenover Irak weerspiegelt. De Koerden ontmoetten president Mitterrands adviseur voor buitenlandse aangelegenheden, Loic Hennekine, nadat zij de dag tevoren al onderminister van buitenlandse zaken Edwige Avice en minister voor humanitaire aangelegenheden Bernard Kouchner hadden gesproken. 'We hebben uitgelegd dat de Koerden de eerste slachtoffers van deze dictatuur (van Saddam Hussein) waren, maar niet de laatste', zei Jalal Talebani van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) op een persconferentie na afloop van de besprekingen. Hij doelde op de Iraakse militaire campagnes tegen de Koerdische bevolking in het noorden van Irak door de jaren heen, waarbij ruimschoots gebruik is gemaakt van chemische wapens.

Een andere Koerdische gedelegeerde, Mohsen Dizeyee van de Koerdische Democratische partij van Irak, zei dat Iraakse troepen tien dagen geleden in de noordoostelijke stad Mosul 50 mensen hadden doodgeschoten die protesteerden tegen voedseltekorten als gevolg van het handelsembargo tegen Irak. Koerdische groeperingen beschuldigen de Iraakse autoriteiten ervan Koerdische gebieden voedsel te onthouden.

Sinds de Iraakse invasie van Koeweit zijn de tot voor kort bloeiende relaties tussen Irak en Frankrijk snel achteruit gegaan. Het afgelopen weekeinde wees Frankrijk 40 Iraakse diplomaten en andere functionarissen uit en stuurde het extra troepen en vliegtuigen naar het Golfgebied na een Iraakse inval in de residentie van zijn ambassadeur in Koeweit. (Reuter, AFP)