Ondernemingsraad van Dagbladunie wijst fusie avondbladen R'dam af

ROTTERDAM, 21 sept. De ondernemingsraad van de Dagbladunie heeft negatief geadviseerd over de op handen zijnde fusie van de twee noodlijdende Rotterdamse avondbladen Het Vrije Volk en Rotterdams Nieuwsblad. H. W. E. van de Velde, directielid van de Dagbladunie, zei vanmorgen in een eerste reactie 'onaangenaam verrast te zijn', maar nog niet inhoudelijk commentaar op het advies van de ondernemingsraad te kunnen geven omdat de directie zich nog 'intern dient te beraden'. Het nieuwe Rotterdamse avondblad, dat volgens de plannen op 1 januari moet verschijnen, zou een uitgave moeten worden van een nieuwe onderneming, waarin Sijthoff Pers en de Dagbladunie ieder voor de helft deelnemen. Het Rotterdams Nieuwsblad is nu nog volledig eigendom van Sijthoff Pers. Bij de uitgave van deze krant werkt Sijthoff op deelgebieden samen met de eigenaren van Het Vrije Volk (de Dagbladunie en de Perscombinatie) in de Avondbladencombinatie Rotterdam (ACR). De Perscombinatie wil niet deelnemen in het nieuwe avondblad en zal zich uit de ACR terugtrekken.

De directie van de Dagbladunie heeft een beleidsplan aan de ondernemingsraad gepresenteerd waarin de verschillende aspecten van de fusie zijn neergelegd. De ondernemingsraad vindt in de eerste plaats dat de directie van de Dagbladunie de ondernemingsraad op een te laat tijdstip over dit beleidsplan om advies heeft gevraagd. Uit de Wet op de Ondernemingsraden vloeit voort dat over dergelijke plannen advies moet worden gevraagd op een zodanig tijdstip dat daarop door de betrokken ondernemingsraad nog invloed kan worden uitgeoefend. 'Aan het beleidsplan ligt een overeenkomst ten grondslag met Sijthoff Pers en de Perscombinatie waaraan de Dagbladunie is gebonden. Daarin zijn wij niet gekend', aldus een woordvoerder van de ondernemingsraad vanmorgen.

Bovendien is de ondernemingsraad het niet eens met de ruil van het lucratieve Nieuwsblad Nu, een huis-aan-huis blad dat de Dagbladunie in Den Haag uitgeeft. Volgens de fusieplannen zal de Dagbladunie dit blad overdoen aan Sijthoff Pers en die op haar beurt haar Rotterdamse edities van Uw Thuiskrant zal afstaan aan de Rotterdamse uitgever. De ondernemingsraad ziet deze ruil als een belangrijke verzwakking van de positie van de Dagbladunie.

De voorgenomen fusie kost op termijn ongeveer vijftig arbeidsplaatsen, echter niet voor 1 januari 1993. De onderneminsraad vreest dat hier niets aan te doen is, maar vindt dat de Perscombinatie in de kosten die hiermee zijn gemoeid moet delen, afhankelijk van de per 31 december 1992 beschikbare financiele gegevens van de nieuwe avondkrant. (Volgens de fusieplannen zal de Perscombinatie zich al bij de totstandkoming van de fusie terugtrekken.)De ondernemingsraad sluit niet uit het besluit van de directie van de Dagbladunie bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof zowel procedureel als inhoudelijk te laten toetsen.