Nijmegen schrapt 100 banen ambtelijk apparaat

NIJMEGEN, 21 sept. De gemeente Nijmegen moet door zware financiele tegenvallers de komende vier jaar zoveel bezuinigen dat zeker 100 banen in het ambtelijk apparaat moeten worden geschrapt. Dat bleek gisteren toen B en W van Nijmegen hun bezuinigingsplannen presenteerden.

Nijmegen moet de komende vier jaar 15 miljoen gulden op haar begroting van 187 miljoen bezuinigen, terwijl door extra heffingen en belastingen nog eens 10 miljoen moet worden gevonden. Behalve het ambtelijk apparaat zullen de sectoren cultuur en welzijn en educatie en sport grote offers moeten brengen.

Grootste tegenvaller voor de gemeente vormen de kosten van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN). De 'aanloopverliezen' van de ARN zijn al opgelopen tot 9,1 miljoen gulden. Door nieuwe richtlijnen en milieu-eisen voor verbrandingsinstallaties moeten er de komende jaren in de installatie ook nog enkele miljoenen extra worden geinvesteerd. Dat stelt de gemeente, aldus wethouder van financien R. Migo, voor 'gigantische problemen'.

Om nu in de eigen personeelssterkte te gaan snijden Nijmegen heeft zo'n 2200 ambtenaren in dienst is volgens de wethouder 'inderdaad een niet alledaagse oplossing, maar de oplossing van deze financiele problemen mogen we niet alleen op de burgers afwentelen. Het is logisch dat we nu ook kritisch naar de eigen organisatie moeten kijken.' Het gemeentebestuur denkt gedwongen ontslagen te kunnen vermijden.

Het sociaal-cultureel werk in de wijken moet een miljoen gulden inleveren: instellingen moeten naar gezamenlijke huisvesting gaan zoeken en coordinatiefuncties zullen 'kritisch worden bekeken'.

Wethouder van sociale zaken E. J. Weber gaf toe dat zo'n (nieuwe) bezuinigingsoperatie in de sector zich slecht verhoudt tot de extra inspanningen die worden gevraagd om tot sociale vernieuwing aan te zetten. Nijmegen is een van de steden die aan sociale vernieuwing 'doen'. 'Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. We vragen nieuw elan van de mensen, maar moeten tegelijkertijd gigantische tekorten wegwerken.' Ook in andere sectoren zal de bezuiniging de nodige pijn kosten, zo verwachten de wethouders. De reinigingsheffing gaat omhoog, evenals de onroerend-goedbelasting. Nijmegen denkt er verder onder meer over de gemeentecamping, sportterreinen en gymnastiekzalen af te stoten en entree te heffen voor het gemeentemuseum dat tot nog toe gratis toegankelijk is. Zelfs de hondenpoepzuiger zal zijn werk moeten staken, een besparing van 50.000 gulden. Nijmegen heeft overigens zeer ambitieuze en vooral dure plannen voor de bouw van een compleet nieuw museum voor moderne kunst aan de Waalkade. Volgens wethouder Migo zijn die nog niet in de ijskast gezet. Dat zou wel kunnen gebeuren als de gemeente alleen door een eigen financiele bijdrage de zo vurig gewenste nieuwe Waalbrug kan realiseren (kosten 300 miljoen). 'Voor de Waalbrug zou het museum wellicht moeten wijken.'