'Niets onrechtmatigs in asielzaak'

ROTTERDAM, 21 sept. Het intern onderzoek van het ministerie van WVC naar de gang van zaken bij de verwerving van acht nieuwe opvangcentra voor asielzoekers heeft geen onrechtmatigheden aan het licht gebracht. Minister H. d'Ancona (WVC) zei vanmorgen vroeg in een telefonisch vraaggesprek vanuit haar hotel in Lissabon: 'Zoals het er nu uitziet leidt het onderzoek niet tot conclusies die problemen voor de betrokkenen opleveren. Er is niets onrechtmatigs geconstateerd'. De betrokkenen bij de aankoop en verhuur van recreatieparken voor de opvang van asielzoekers zijn gisteren op het ministerie van WVC gehoord. Vandaag zou de interne acountantsdienst van het ministerie nog naar de zaak kijken, aldus de minister. Bij het onderzoek betrokken ambtenaren zeiden vanmorgen dat dit inmiddels is gebeurd.

De Tweede Kamer vroeg gisteren opheldering over de gang van zaken bij de verwerving van de nieuwe centra en met name over de rol die een oud-ambtenaar van WVC daarbij heeft gespeeld. Ook wil de Kamer weten hoe het mogelijk is dat drie acommodaties door 'bemiddelaars' aan het ministerie zijn verhuurd zonder dat de eigenaren daarvan op de hoogte waren. Onzeker is of zij nog als opvangcentra in gebruik kunnen worden genomen.

D'Ancona bezoekt deze week in Lissabon een congres over jeugdhulp en zal vandaag naar Den Haag terugkeren. Ze is door haar ambtenaren op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in Nederland. Maandag of dinsdag zal zij een rapport met het resultaat van het WVC-onderzoek naar de Kamer sturen.

Op de vraag waarom WVC voor de huur van acommodaties relatief jonge en onbekende bv's heeft ingeschakeld, antwoordde de minister vanmorgen: 'De man die betrokken is bij de bv's, J. Ohlsen, is een beedigd makelaar en gespecialiseerd in de aankoop en verkoop van recreatieparken. Hij staat goed bekend bij de ambtenaren die met de huisvesting van vluchtelingen bezig zijn. Het zijn dus absoluut geen beunhazen'.

d'Ancona bevestigt dat M. F. van Hurck, die vrijdag bij het ministerie ontslag heeft genomen, een van de ambtenaren was die betrokken waren bij het huisvesten van vluchtelingen en die Ohlsen al langer kenden. Ohlsen is sinds 1975 directeur van de BTB organisatie bv in Rijswijk, dat bouwprojekten begeleidt. De minister zegt er niet van op de hoogte te zijn dat Van Hurck zelf in zijn tijd als ambtenaar van WVC in onroerend goed heeft gehandeld. Verder wil zij, hangende de rapportage aan de Kamer, geen commentaar geven.

Van Hurck (44) was jarenlang betrokken bij de onderhandelingen over de ontruiming van het kamp Lunetten in Vught. Hij is volgens het ministerie sinds maandag directeur bij Commerce Vastgoed bv, dat verscheidene recreatieparken aan WVC heeft verhuurd.

In zijn WVC-tijd heeft Van Hurck vijf appartementen in Den Haag gekocht. Sinds 1 mei is hij firmant van Transito Plus bv in oprichting, dat valt onder de houdstermaatschapij Commerce Vastgoed bv, dat is opgericht door Roland Klein bv, beleggings- en beheersmaatschappij. De omschrijving van Transito bij de Kamer van Koophandel luidt: 'verwerven, exploiteren, huren en verhuren, alsmede vervreemden van onroerende zaken.'

Als firmanten van Transito staan vermeld: Van Hurck, Ohlsen en Klein. Transito en Commerce hebben samen verscheidene recreatieparken aan WVC verhuurd, zo zei R. Klein eerder deze week. Maar vanmorgen lieten hij en Ohlsen bij monde van hun secretaresses weten dat 'alle verhalen niet kloppen'. WVC heeft gisteren aan de vereniging van recreatie-ondernemers Nederland toegezegd dat in de toekomst niet meer op grote schaal vakantieparken zullen worden gebruikt voor asielzoekers. Het huren van 8 recreatieve voorzieningen, zonder dat de betrokken gemeenten vooraf waren ingelicht, was volgens WVC afgelopen week noodzakelijk omdat de bestaande opvangcentra overvol zijn.

    • Harm van den Berg
    • Hans Nijenhuis