Metaalbedrijven willen Oosteuropeanen werven

ROTTERDAM, 21 sept. Metaalbedrijven in de Rijnmond hebben minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) verzocht driehonderd tot zevenhonderd metaalarbeiders in Oost-Europa te mogen werven. De bedrijven zeggen te kampen met een groot tekort aan vakbekwame werknemers. De Industriebond FNV is ontstemd over het verzoek.

De bedrijven verzochten Sociale Zaken vorig jaar arbeiders in Spanje en Portugal te mogen werven. Dit werd geweigerd. Het ministerie was er niet van overtuigd dat de bedrijven zich voldoende hadden ingespannen voor het aantrekken en omscholen van werklozen uit Nederland of uit de oude leden van de Europese Gemeenschap. Spanje en Portugal zijn inmiddels wel bij de EG aangesloten, maar beide landen vallen (nog) niet onder het vrije verkeer van arbeidskrachten.

Sociale Zaken bespreekt het nieuwe verzoek van de bedrijven maandag. Een woordvoerder wil daarop niet vooruit lopen. 'Het beleid voor het afgeven van vergunningen voor tewerkstelling van buitenlanders is restrictief. Alleen als het noodzakelijk is en vaststaat dat de bedrijven serieus proberen via scholingsactiviteiten meer mensen aan te trekken, kunnen ze toestemming krijgen om tijdelijk buitenlanders aan te trekken', aldus de woordvoerder.

Het verzoek om werknemers in Oost-Europa te mogen werven is afkomstig van Grootint, Verolme Botlek en Mercon. Ze zeggen op korte termijn 300 tot 700 ijzerwerkers, lassers en pijpfitters nodig te hebben. Het verzoek van de metaalbedrijven wordt ondersteund door de werkgeversorganisatie FME. Volgens de FME-woordvoerder leveren de projecten die zijn gericht op het aantrekken en omscholen van schoolverlaters, langdurig werklozen, allochtonen en vrouwen op korte termijn onvoldoende vakbekwame krachten op om de vele vacatures op te vullen.

De belangstelling van de bedrijven gaat met name uit naar metaalarbeiders uit Joego-Slavie. De FME-woordvoerder schrijft de actuele krapte op de arbeidsmarkt toe een opleving in de off-shoresector, waardoor veel Britten die in de Rijnmond werkten zijn vertrokken, en aan de steeds fellere concurrentie die bedrijven in de Rijnmond bij de werving van Westbrabanders ondervinden uit het Antwerpse havengebied.

De Industriebond FNV heeft ernstige kritiek op de voorgestelde werving van Oosteuropeanen. Volgens de bond kunnen de meeste bedrijven hun personeelsproblemen voorkomen door meer aandacht te schenken aan her-, om- en bijscholing van werklozen. 'Als uit een inventarisatie zou blijken dat sommige bedrijven in grote en acute personeelsnood verkeren, dan zijn wij best bereid in te stemmen met de werving van buitenlanders, maar dan alleen op voorwaarde dat de bedrijven hun scholingsactiviteiten aanzienlijk uitbreiden en afzien van het inlenen van werkjnemers via koppelbazen', aldus districtsbestuurder A. Antonis van de Industriebond FNV.