'Loongrens hoger voor ziekenfonds'

AMSTELVEEN, 21 sept. De Ziekenfondsraad adviseert de regering om per 1 januari 1991 de loongrens voor de wettelijke ziekenfondsverzekering op te trekken van 50.900 naar 52.300 gulden. Het bedrag waarover maximaal premie is verschuldigd moet volgens de raad omhoog van 166 naar 171 gulden per dag. De verhoging is vastgesteld op grond van de loonontwikkeling van eind juli '89 tot en met eind juli '90. De Ziekenfondsraad vraagt de regering de verhoging in ieder geval voor 1 november 1990 vast te stellen. Dit omdat vooral het bedrijfsleven belang heeft het bedrag van de nieuwe loongrens al voor deze peildatum te kennen. Dan kunnen de noodzakelijke administratieve procedures op tijd worden afgewikkeld.