Kuhne en Heitz

Het handelshuis Kuhne en Heitz heeft over de eerste 28 weken van 1990 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van fl.2,86 miljoen tegen fl.2,3 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De winst per aandeel steeg van fl.2,28 tot fl.2,70. Gezien de onzekere internationale politieke situatie meent de directie de eerder uitgesproken verwachting, dat de winst per aandeel over geheel 1990 ten minste gehandhaafd zal blijven (vorig jaar fl. 4,15), niet te moeten wijzigen. De positieve ontwikkeling in het eerste halfjaar was te danken aan een krachtige omzetgroei ondanks de aanhoudende druk op de marges. De verkopen stegen met fl.25,1 miljoen tot fl.140,5 miljoen. Na aftrek van de EG-exportrestituties bedroeg de netto-omzet fl.130,4 miljoen tegen fl.98,3 miljoen in de eerste helft van 1989.