King: wellicht controle VS over Britten

WASHINGTON, 21 sept. De Britse minister van defensie, Tom King, heeft gisteren gezegd dat Britse troepen in de Golf onder 'tactische controle' van de Amerikanen geplaatst kunnen worden. De Britse militairen zullen echter niet deelnemen aan enigerlei offensieve actie tegen Irak zonder vooraf Saoedi-Arabie en andere staten in het gebied te hebben geraadpleegd, aldus de Britse bewindsman.

King, die gisteren overleg voerde in Washington met de Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken en defensie, James Baker en Dick Cheney, onderstreepte iedere actie vanaf Saoedisch grondgebied tegen Irak uiteindelijk de goedkeuring van de Saoediers zou behoeven.

Volgens King werken de Amerikanen en de Britten op het ogenblik aan een plan voor de bevelstructuur voor de defensieve troepenmacht in Saoedi-Arabie. Het plan zal ook worden voorgelegd aan Saoedische functionarissen. 'We moeten de meest logische en meest makkelijke manier vinden om samen te werken', aldus King.

Er waren nog geen besluiten genomen over de bevelstructuur. Hij wees er op dat de Britse troepen in de Golf gezien de veel omvangrijkere presentie van de VS in het gebied 'dan natuurlijk wel onder Amerikaanse tactische controle zouden kunnen staan'. De slotverantwoordelijkheid over de 6.000 Britse militairen en 100 tanks zou echter bij de regering in Londen blijven ligggen.

Dinsdag zal King een onderhoud hebben met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, Brent Scowcroft. (Reuter, AFP)