Israel moet 'alles' doen tegen kernwapen Irak

JERUZALEM, 21 sept. Israel moet 'al het menselijk mogelijke' doen om te verhinderen dat Irak de beschikking krijgt over kernwapens. Dat vindt de directeur-generaal van het Israelische ministerie van defensie, David Irvi, die in 1981 als chef van de luchtmacht de aanval op de Iraakse atoomreactor bij Bagdad organiseerde.

Voor radio Israel onderstreepte Irvi dat Irak met volle kracht aan de ontwikkeling van atoomwapens werkt. Irak moet echter 'tegen elke prijs' worden verhinderd zijn doelstellingen op dit gebied te verwezenlijken. Wat dit betreft is de situatie volgens Irvi anders dan in 1981, en nieuwe middelen moeten worden gebruikt, waarover hij niet verder uitweidde. 'Succesvolle middelen van het verleden werken niet noodzakelijkerwijs ook nu', zei hij. 'Integendeel, ik denk dat je elke keer de geeigende methode moet vinden die bij de toestand past, en de situatie van nu is anders.' Ivri begeleidde deze week minister van defensie Moshe Arens naar Washington voor onderhandelingen over extra wapenhulp in het licht van Amerikaanmse voorstellen Saoedi-Arabie voor ruim 18 miljard dollar wapens te leveren. Israel vreest als gevolg van wapenleveranties aan Arabische landen op deze schaal zijn militair overwicht in het gebied te verliezen. (Reuter, AP)