IMF bespreekt schuldenplan Pronk

WASHINGTON, 21 sept. Een Nederlands voorstel voor kwijtschelding van de schulden van de armste ontwikkelingslanden zal op de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank naar voren worden gebracht.

Nederland zal trachten zoveel mogelijk steun voor dit schuldeninitiatief te krijgen, hoewel hierover in Washington geen formeel besluit zal vallen. Het plan, dat zal worden gepresenteerd door minister Kok van financien, werd op 7 september door minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) bekend gemaakt op een VN-vergadering over de armste landen in Parijs.

Pronk stelde voor dat alle rijke landen hun officiele vorderingen op de 42 armste landen in Afrika ten zuiden van de Sahara en in Zuid- en Zuidoost-Azie kwijtschelden, mits deze landen zich onderwerpen aan een economisch herstelprogramma onder leiding van het IMF of de Wereldbank. De bedoeling is dat de armste landen worden verlost van een financiele last en dat hun kredietwaardigheid na kwijtschelding toeneemt.

De armste landen hebben een totale buitenlandse schuld van ongeveer 80 miljard dollar, vrijwel uitsluitend aan Westerse overheden en internationale organisaties. Voor Nederland betreft het een bedrag van 780 miljoen gulden.

Deze week heeft de Britse minister van financien, John Major, op de jaarlijkse vergadering van het Commonwealth eveneens een plan voor schuldkwijtschelding voor de armste landen gelanceerd. In tegenstelling tot het Nederlandse voorstel wil Groot-Brittannie de kwijtschelding beperken tot tweederde van de uitstaande schuld. Ook de Franse president Mitterrand heeft voor iets dergelijks gepleit.

IMF-directeur Camdessus zei gisteren blij te zijn met de voorstellen. Als een dergelijk plan wordt aangenomen, zou dat 'een aanzienlijke verlichting voor de armste landen betekenen', zei hij.

Nederland stelt voor dat de kwijtschelding voor een deel wordt betaald met ontwikkelingsgeld. Aangezien de reele waarde van deze schulden niet meer dan enkele procenten van hun nominale waarde bedraagt, kan met een relatief klein bedrag de hele uitstaande schuld van de armste landen worden weggenomen.