Frans Maas

De nettowinst van het expeditiebedrijf Frans Maas is in het eerste halfjaar van 1990 ruim 12 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde jaarhelft van 1989. De winst steeg van fl.13,6 miljoen tot fl.15,3 miljoen. Per aandeel steeg de nettowinst van fl.3,01 tot fl.3,02; het geplaatste aandelenkapitaal nam toe van 4.507.610 tot 5.071.061. De bruto-omzet nam toe van fl.1050 miljoen tot fl.1436 miljoen. In alle landen van Europa waar de groep is gevestigd namen de bedrijfsactiviteiten toe. De daaruit voortvloeiende toeneming van de omzet was de voornaamste oorzaak van de bereikte winststijging. Verwacht wordt dat de nettowinst over geheel 1990 boven het niveau van 1989 (f. 26,6 miljoen) zal liggen.