Firma ontkent levering van gif aan Nigeria

ROTTERDAM, 21 sept. De Keuringsdienst van Waren heeft vooralsnog niet kunnen aantonen dat de handelsmaatschappij Drug Pharm Medical Supplies uit Almere-Haven diethyleenglycol geexporteerd heeft naar Nigeria.

De voormalig directeur van Drug Pharm, J. Pijnappel, heeft elke verantwoordelijkheid voor de levering van diethyleenglycol aan ontkend. Volgens hem werd er in de dertig jaar dat hij directeur is geweest in zijn bedrijf met grote regelmaat en grondig gecontroleerd. Hij noemde de beschuldigingen 'uit de lucht gegrepen'. Het Openbaar Ministerie in Zwolle zei vanochtend de affaire met interesse te volgen maar nog geen aanleiding te zien voor een strafrechtelijk onderzoek.

Het Nigeriaanse ministerie van volksgezondheid heeft het in april failliet verklaarde bedrijf Drug Pharm Medical Supplies verantwoordelijk gesteld voor de verwisseling van etiketten op vaten diethyleenglycol. Als gevolg daarvan werd de giftige stof ten onrechte gebruikt als hulpmiddel bij de bereiding van paracetamolsiroop. Sinds april zijn 109 Nigeriaanse kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar overleden na het drinken van de giftige hoestdrank.

In Nigeria produceren twee staatsbedrijven paracetamolsiroop. De giftige stof moet in de siroop verwerkt zijn doordat de labels op een aantal vaten diethyleenglycol waren verwisseld met die van propyleenglycol, de stof die eigenlijk had moeten worden gebruikt. Volgens Dow Chemical in Terneuzen is het gebruikte diethyleenglycol de helft goedkoper dan propyleenglycol, het juiste oplosmiddel. Diethyleenglycol, dat onder meer gebruikt wordt als antivries, is dezelfde stof die in 1985 werd aangetroffen in Oostenrijkse wijnen. Paracetamolsiroop wordt in Nigeria veel aan kinderen toegediend bij onder meer hoofdpijn en koorts. In Nederland is het niet verkrijgbaar.

De Keuringsdienst van Waren stelde gisteren een onderzoek in naar de gang van zaken bij Drug Pharm. Dit gebeurde nadat het Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur maandag door zijn Amerikaanse attache op de hoogte was gesteld van de verdenkingen die in Nigeria tegen dit bedrijf gerezen waren. Inspecteurs hebben uit bemonstering van voorraden en onderzoek van de boeken van het bedrijf geen bewijs gevonden dat Drug Pharm diethyleenglycol geexporteerd heeft. In Nigeria zijn volgens het ministerie wel flessen of jerrycans dietyleenglycol met Nederlandse etikettering aangetroffen.

Het Centre of Disease Control in Atlante in de VS heeft een aantal mensen naar Nigeria gestuurd om te assisteren bij het onderzoek naar de herkomst van de diethyleenglycol. 'De resultaten van dat onderzoek wachten we nu eerst af', aldus de woordvoerder van WVC. De Tweede Kamerleden voor Groen Links Beckers en Rosenmoller hebben gisteren in schriftelijke vragen aan de minister van WVC en de staatssecretaris van Economische Zaken aangedrongen op bestraffing van het Nederlandse bedrijf dat verantwoordelijk is voor de diethyleenglycol-export. Ook willen zij dat er een goede schaderegeling komt voor slachtoffers en hun familie als blijkt dat het om een Nederlands bedrijf gaat.