Europese vloot in Golf bijzonder kwetsbaar, zegt rapport van WEU

PARIJS, 21 sept. De Europese vloot die in de Golf opereert is bijzonder kwetsbaar voor aanvallen van Iraakse vliegtuigen en raketten als de 32 schepen tellende zeemacht niet onder gecombineerd commando wordt gebracht. Dat staat in een rapport van de defensiecommissie van de parlementaire assemblee van de Westeuropese Unie (WEU), het militaire samenwerkingsverband van negen lidstaten van de Europese Gemeenschap. 'Als het niet lukt (een gemeenschappelijk commando te vormen) zullen operaties dubbel worden uitgevoerd en zullen de diverse eenheden gevaar lopen wegens het gebrek aan een georganiseerde verdediging tegen mogelijke Iraakse aanvallen', aldus het rapport. Het is geschreven door de Nederlandse christen-democratische parlementarie Jaap de Hoop Scheffer.

De comissie doet de aanbeveling om de 32 oorlogsschepen die Westeuropese landen naar de Golf hebben gestuurd en die nu onder zes nationale commando's staan onder commando te brengen van opperbevelhebbers in elk van de zones van de Golf en de Rode zee waar ze het embargo van de Verenigde Naties moeten afdwingen. Anders dan Amerikaanse oorlogsschepen, die door vliegdekschepen beschermd zijn tegen vijandige luchtaanvallen, missen de Europese schepen een geintegreerde verdediging tegen deze bedreiging.

De WEU heeft een commandopost in Parijs gevestigd en Europese marinecommandanten hebben in de Golf met elkaar gesproken over verdeling van de gebieden waar gepatrouilleerd wordt en over informatie-uitwisseling en verbetering van de coordinatie. Volgens De Hoop Scheffer is er ruimte voor verbetering bij het verzamelen van informatie via spionagesatellieten, bij het overbrengen van de gegevens naar Parijs en bij het harmoniseren van de regels die worden toegepast bij het aanhouden van koopvaardijschepen. (Reuter)