'Commissie moet werk specialist gaan beoordelen'

UTRECHT, 21 sept. De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) wil in alle algemene ziekenhuizen een 'visitatiecommissie' die de kwaliteit van de specialistische zorg bewaakt. Een experiment met dergelijke commissies in zeven ziekenhuizen heeft, volgens voorzitter dr. A. Mulder van de LSV, goede resultaten opgeleverd. Volgens de LSV is de bereidheid bij de specialisten om mee te werken groot. Een landelijk systeem voor kwaliteitsbewaking zal ongeveer een miljoen gulden per jaar kosten. Voorlopig gebeurt de controle op vrijwillige basis. Mulder verwacht dat het systeem op den duur verplicht zal worden. Verzekeraars zullen dan alleen maar overeenkomsten willen sluiten met instellingen en specialisten die een certificaat hebben waaruit blijkt dat ze aan bepaalde normen voldoen.