CDA roept PvdA tot de orde in debat over aftreden Braks

DEN HAAG, 21 sept. Het CDA heeft de PvdA-fractie gisteravond in niet mis te verstane woorden tot de orde geroepen. Tijdens het debat naar aanleiding van het aftreden van minister Braks van landbouw, natuurbeheer en visserij waarschuwde fractievoorzitter Brinkman de PvdA dat bij regeren de verantwoordelijkheid hoort 'om met regelmaat lastige boodschappen te brengen aan volk en eigen achterban'.

Dit 'goede bestuurlijke gebruik' moet volgens Brinkman niet worden ingeruild voor het 'zoeken naar wisselende meerderheden'. De PvdA-fractie liet minister Braks woensdagmiddag weten dat hij kon rekenen op een motie van wantrouwen vanwege zijn visserijbeleid. De minister trad nog diezelfde avond af. Met deze stap schaarde de PvdA zich tot verbazing en woede van het CDA aan de kant van VVD, D66, Groen Links en GPV. Als dat vaker gebeurt, aldus Brinkman 'dan zou dat onmiskenbaar de stabiliteit van elke coalitie ondermijnen'. PvdA-fractievoorzitter Woltgens verdedigde gisteren het opzeggen van het vertrouwen in Braks met een betoog over de zelfstandige verantwoordelijkheid van het parlement bij het controleren van ministers. Hij zei nooit in de situatie terecht te willen komen om, ter wille van onderwerpen als sociale vernieuwing of de koppeling tussen lonen en uitkeringen, ministers te moeten handhaven die niet langer het vertrouwen van zijn fractie genieten.

De PvdA kreeg uitbundig complimenten van de VVD. Fractievoorzitter Bolkestein vond onder meer dat de PvdA had geweigerd 'onder het juk van de minister-president door te gaan'.

Het was volgens hem moedig geweest om de uitspraak van Lubbers te negeren dat Braks een 'buitengewoon sterke positie' had. D66-leider Van Mierlo vond dat de PvdA 'op een essentieel punt haar oordeel niet ondergeschikt heeft gemaakt aan het belang van de coalitie'.

Een verademing, aldus Van Mierlo.

Fractieleider Brinkman van het CDA wees er op dat Braks een succesvol minister is geweest die ook in het buitenland werd geprezen voor zijn kennis: 'Degenen die nu zouden willen pochen op een behaald blijk van politieke zuiverheid kunnen een wel erg schamel bewijs van hun doctrine leveren.'

Hij zei niet te kunnen begrijpen waarom de PvdA nu juist in deze zaak haar gelijk had willen halen. Het had voor zijn fractie als een 'koude douche' gewerkt. Ook maakte Brinkman bezwaar tegen 'sommigen' die de suggestie wekken 'dat de effectiviteit van het visserijbeleid door de schuld van de heer Braks veel te wensen heeft overgelaten'.

Impliciet gaf hij Woltgens te verstaan dat in zijn fractie processen gaande waren waar 'geen enkele stuurmanskunst tegen is opgewassen'. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een debat over de vraag of er nog wel voldoende wederzijds vertrouwen is 'in het gezamenlijk optrekken' van beide regeringsfracties.