Bureau bemiddelt voor werkloze onderwijzer

DEN HAAG, 21 sept. In de regio's Rijnmond en Kennemerland gaan volgende maand bureaus van start die bemiddelen voor werkloos onderwijspersoneel. In de rest van het land komen dergelijke bureaus, waarin overheid, besturenorganisaties en vakbonden samenwerken, in 1991. Dit zei minister Ritzen (onderwijs) gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over het terugdringen van de uitgaven voor de wachtgelden. Het pakket maatregelen daartoe moet volgend jaar al 31 miljoen opleveren. De wet die dit alles regelt moet 1 januari 1991 ingaan. Vandaag vergadert het kabinet erover.

Het CDA bleef zich gisteren verzetten tegen een benoemingsverplichting voor schoolbesturen van wachtgelders. Wel wilde woordvoerder K. Tuinstra spreken van een 'niet vrijblijvende voorkeursbehandeling' voor wachtgelders. Ritzen vond dat een 'constructieve opstelling'. De minister noemde gisteren de ramingen van de kosten voor de wachtgelden vanaf 1991 'vrij ruwe veronderstellingen'. Overschrijdingen blijven mogelijk door een gebrek aan goede informatie over de ongeveer 17.000 wachtgelders. Op de vraag van de CDA'er Tuinstra waarom hij dan niet voor alle zekerheid de kosten hoger raamde, zei Ritzen dat dit een te groot beslag op de overheidsfinancien zou leggen.

Ritzen ontkende het begrip 'passende arbeid' te willen oprekken. De hoeveelheid wachtgelders is volgens hem groot genoeg om binnen de bestaande regelingen hun aantal flink terug te brengen. De werkloze hoogleraar sociologie uit Groningen hoeft wat hem betreft dan ook voorlopig niet elders in het land als leraar maatschappijleer aan de slag, een suggestie die hij dit voorjaar nog in zijn voorstellen deed.