Breinbreker

In zijn nieuwe boek Een dasspeld uit Toela vertelt Maarten 't Hart dat zijn hoogleraar biofysica af en toe met zijn duim in de richting van de letterenfaculteit wees en daarbij hoofdschuddend sprak: 'Zij hebben geen galvanometers, maar zij doen toch uitspraken.'

Volgens Maarten 't Hart hebben neerlandici eigenlijk geen flauw benul van wetenschap, maar terroriseren zij niettemin het literaire leven met allerlei pseudo-wetmatigheden.

Neerlandici en andere alpha's, laat dit niet op u zitten! Speciaal voor u (maar ook voor anderen) heb ik, in de geest van wijlen Leon Vie, een breinbreker gemaakt. Laat zien dat u wel degelijk na kunt denken. Het probleem gaat als volgt: 1. De tien meest vooraanstaande neerlandici besluiten een commissie te vormen, die een lijst van verplichte boeken moet opstellen. De commissie bestaat uit de vijf professoren J. Goedegebuure, T. Anbeek, C. Peeters, K. Fens en Wam de Moor, alsmede uit de vijf recensenten C. Offermans, T. van Deel, A. Heumakers, F. de Rover en K. L. Poll. Al bij de voorbereiding ontstaat onenigheid. Fens zegt af omdat hij niets ziet in zo'n lijst, De Moor doet niet mee omdat hij die avond in het kerkkoor moet zingen en K. L. Poll zit al op de vergadering van OK en W.2. Van de overgebleven zeven weten wij dat zij zelf ook proberen boeken te schrijven. Dit nobele streven pakt weliswaar niet altijd even gelukkig uit, maar intussen heeft wel ieder lid van de commissie ten minste een titel op zijn naam staan.3. Op de eerste bijeenkomst spreken de zeven af dat van ieder een boek op die verplichte literatuurlijst moet komen. Je bent per slot niet voor niets een vooraanstaand neerlandicus! Om nu elke schijn van partijdigheid te vermijden schreven de neerlandici de titel van een van hun boeken op een papiertje.

Deze papiertjes werden vervolgens als lootjes verdeeld, maar zo dat geen der zeven over zijn eigen boektitel beschikte. Dat gaf even problemen bij Cyril Offermans, die stiekem drie van zijn titels tussen de lootjes had gefrommeld, maar na enig gekrab op de achterhoofden kregen de anderen hem door en werd alles nog juist op tijd hersteld.4. Vanuit de kast, waarin ik mij had verstopt, kon ik nog net zien hoe de lootjes zo waren verdeeld dat de professoren geen boektitel van een andere professor in handen hadden. Kennelijk was de rivaliteit tussen de professoren zo groot dat zij niet met elkaars boeken op de proppen wilden komen.5. Om meer informatie te krijgen, kroop ik de volgende dag onder het bureau van de secretaresse van de neerlandicus, die het boek van Jaap Goedegebuure had getrokken. Op die manier kwam ik allemaal roddels aan de weet.6. Zo vernam ik dat de neerlandici, met uitzondering van Tom van Deel en Arnold Heumakers, over een eigen secretaresse beschikken voor het uittikken van manuscripten. Vandaar al die fouten in Trouw en de Volkskrant, hoorde ik iemand zachtjes gniffelen.7. Ook wist ik op te vangen dat de neerlandicus, wiens secretaresse een vriendin is van een secretaresse van Cyril Offermans, een boektitel van Ton Anbeek had getrokken.8. Tevens bemerkte ik dat de boeken van Goedegebuure ook in eigen kring niet erg populair zijn. In ieder geval hoorde ik een vreselijk geklaag uit de mond van de secretaresse van de neerlandicus die het boek van Goedegebuure had getrokken.9. Nog meer luisterde ik af. Zo kwam ik te weten dat Ton Anbeek de boektitel in handen heeft van de neerlandicus die zelf het boek van Heumakers had getrokken.10. En ten slotte vernam ik dat Goedegebuure beschikt over de boektitel van de neerlandicus, die zelf de titel van Frans de Rover had getrokken. Toen de kust veilig was, sloop ik onder het bureau vandaan en schreef ik thuis alles op wat ik had gehoord.

De opgave luidt nu: wie trok het lootje waarop geschreven stond: Avontuurlijk uitzicht van professor Carel Peeters? De tien voorwaarden zijn functioneel. Weliswaar is volgens Maarten 't Hart functionaliteit in het schrijven helemaal niet nodig, maar dit is zo moet u denken geen literatuur, maar harde wetenschap.

De inzendingen dienen uiterlijk woensdag 26 september binnen te zijn, onder de vermelding Breinbreker, redactie Achterpagina, NRC Handelsblad. Voor de goede oplossingen liggen drie exemplaren klaar van de nieuwe Maarten 't Hart, Een dasspeld uit Toela. Veel succes!

    • Max Pam